20.05.2020

Husens bastun öppnar igen från 1.6.2020

Husets bastu öppnar igen från 1.6.2020. I praktiken kan första bastubadet ske 5.6.2020, eftersom fredag är bastudag.
Den som önskar bada bastu antecknar på bastulistan (datum+tid, namn, lägenhetsnummer) såsom tidigare, och man bastar på sin bokade tid (1 timme/bokning).
Bastun kostar 2,50€/timme, och faktureras hyresgästerna årligen i november/december.
Fortsättningsvis gäller förbud att använda bastun för personer som är sjuka, har utsatts för corona-smitta eller är i karantän p.g.a. coronasmitta.
Iaktta god hygien och sunt förnuft så blir bastuturerna trevliga för alla som använder bastun.
Ta hand om er!


Gå till "Nyheter"