Garantiavgift

En garantiavgift om en månads hyra uppbärs av varje ny hyresgäst som säkerhet. Avgiften skall betalas före inflyttning. Lämnas avgiften obetald hävs hyresavtalet omedelbart.

Garantiavgiften återbetalas senast en månad efter hyresavtalets utgång under förutsättning att bolaget inte har orsak att kräva att garantiavgiften används till att täcka de ersättningskrav som bolaget kan ha på hyresgästen (t.ex. obetalda hyra eller städavgift).Ränta betalas ej på avgiften.

I samband med ansökan om hyreslägenhet kontrolleras den sökandes kredituppgifter. Då sökanden har betalningsanmärkningar förbehåller vi oss rätten att uppbära upp till en garantiavgift motsvarande 3 månaders hyra samt 3 månaders förskottsshyra.