Nycklar

Vid inflyttning fås nycklarna till lägenheten av gårdskarlen. Hyresgästen ska till gårdskarlen uppvisa kvitto över betald garantiavgift före nycklarna ges ut. Vid överlämning av nycklarna ger hyresgästen en skriftlig kvittering till gårdskarlen som bevis på att nycklarna har tagits emot.

Tilläggsbeställning av nycklar sker alltid via disponenten. Kontakta kontoret så hjälper vi med detta.

Vid utflyttning ska samtliga nycklar som hör till fastigheten återlämnas till fastighetsbolagets representant. Om inte samtliga nycklar återlämnas (gäller även nycklar till motorvärmaruttag o.dyl.) debiteras en avgift motsvarande verkliga kostnader för byte av lås. Låsen byts alltid ut om inte samtliga nycklar återlämnas, och hyresgästen står för kostnaden för låsbytet.

Kontakta gårdskarlen om du råkat låsa ut dig ur lägenheten. Gårdskarlen öppnar dörren och har rätt att debitera hyresgästen 50€/gång vardagar 16-07, 50€/gång på lördagar, samt 75€/gång på sön- och helgdagar.

Om du tappat dina nycklar, kontakta oss på kontoret utan dröjsmål.