Rökförbud

För allas trivsel är det förbud mot tobaksrökning i samtliga Nykarleby bostäders fastigheter. Den som bryter mot rökförbudet debiteras verkliga renoveringskostnader för de skador som rökningen givit upphov till. Därtill hävs hyresavtalet om rökningen inte omedelbart upphör.