Studsmattor

Studsmattor/trampoliner är inte tillåtna på hyreshusets gård

Det är inte tillåtet att placera en studsmatta någonstans på hyreshusets gårdsplan. Orsakerna till detta är ansvar, gårdens underhåll samt rättviseprincipen.
1. Bolaget som äger hyreshuset ansvarar för lekredskapens säkerhet och skötsel. Oavsett var på gården studsmattan placeras kan andra är hyresgästen själv råka använda den, och om personskador uppstår anses bolaget i första hand vara ansvarig, i andra hand hyresgästen. Den som är ansvarig ersätter kostnader för person- och sakskador som uppstår.

2. En studsmatta förhindrar även gårdskarlen från att sköta gräsklippning och dylikt. Detta förfular området. En hyresgäst är alltid skyldig att se till att plocka bort sina saker från gräsmattor/vägar och dylikt, utan uppmaning, så att gårdskarlen obehindrat kan sköta gårdsområdena enligt sin egna tidtabell.

3. Rättviseprincipen innebär att om en hyresgäst tillåts till något så ska även alla andra hyresgäster ha rätt till samma sak. Detta betyder att om en hyresgäst i ett hyreshus med 10 lägenheter tillåts ha en studsmatta, ska även de 9 andra hyresgästerna tillåtas samma sak. Det kan då betyda att på gården står 10 studsmattor.

Studsmattor är alltså förbjudna på hyreshusets gårdsplan! Likaså hundstängsel, presenningsbiltak, pooler, tält etc.