Vatten, avlopp och el

Nykarleby kraftverk och Jeppo kraft andelslag fakturerar och distribuerar el till fastigheterna. Varje fastighet och varje lägenhet har egen elmätare. Lägenhetsmätarna avläses alltid vid utflyttning och inflyttning, samt med jämna mellanrum under året.

Nykarleby Kraftverk och Keppo vattenandelslag är Nykarleby bostäders vattendistributörer. Utöver hyran faktureras hyresgästen för vatten. En del hus är försedda med lägenhetsvisa vattenmätare som avläses en gång per år och alltid när någon flyttar ut och in. Andra hus har endast fastighetsvisa vattenmätare och då debiteras vattnet utgående från konsumtionen under ett år och det pris som respektevie vattenverk har.

De flesta fastigheter är kopplade till Nykarleby Kraftverks avloppsnät men några fastigheter på landsbygden har egna minireningsverk. Observera att i toaletterna får nedspolas endast wc-papper samt sådant som gått igenom kroppen. Allt övrigt kastas i soppåsen som förs ut till avfallstunnorna, eftersom det annars kan förorsaka stopp i toaletten, avloppet och reningsverken.