Järjestyssäännöt

Uudenkaarlepyyn Asuntojen järjestyssäännöt on laadittu kaikkien asukkaiden viihtyvyyden turvaamiseksi. Tapauksissa, joissa järjestyssäänöt jostain syystä eivät riitä, on hyvä ottaa yhteyttä lähimpiin naapureihin ja sopia heidän kanssaan asian hoidosta.

Kun järjestyssääntöjä jätetään toistuvasti noudattamatta, voi isännöitsijä puuttua asiaan antamalla varoituksen. Toinen varoitus johtaa automaattisesti vuokrasopimuksen välittömään päättämiseen.

Järjestyssäännöt

 1. Kerrostalojan ulko-ovet pidetään lukittuina  klo 22:00 - 05:00.
 2. Klo 22:00 - 07:00 tulee olla hiljaista. Radiot, televisiot ja musiikkilaitteet tulee säätää niin, etteivät ne häiritse naapureita. Musiikki, laulaminen, huutaminen ja muu meluaminen, kuten ovien paukuttelu ja eläinten aiheuttama, melu on kielletty. Poikkeus: Suihkuissakäyminen on sallittu klo 24:00 asti.
 3. Kellarin, varaston, pesutuvan ja muiden yhteisten tilojen ovet pidetään aina lukittuina. Valaistus sammutetaan tiloista lähdettäessä. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää yksityisinä varastointipaikkoina.
 4. Kerrostalojen parvekkeelta tomuttaminen on sallittua, kiinteistön omien aikojen mukaisesti. Mattojen piiskausta varten on olemassa piiskausteline. Parvekkeen lakaisu tulee tehdä varovaisesti.
 5. WC:stä ei missään tapauksessa saa huuhtoa alas minkäänlaisia jätteitä. Väärinkäytökset voivat johtaa korvausvelvollisuuteen.
 6. Tupakointi on kielletty huoneistossa ja muissa sisätiloissa. Säännön rikkomisesta rangaistaan.
 7. Tiskikoneen saa asentaa vain sille varatulle paikalle. Vuokralaisen tulee ottaa yhteyttä talonmieheen tiskikoneen asennusta varten.
 8. Muutettaessa taloon tai talosta ilmoitus tehdään isännöitsijälle. Talonmies tarkastaa yhdessä vuokralaisen kanssa siivouksen ja asunnon kunnon.
 9. Yhteissauna varataan aina etukäteen. Jokaisen tulee huolehtia saunan, pesutilojen ja yhteisten tilojen siisteydestä. Lemmikkieläimiä ei saa viedä saunaan tai pesutiloihin.
 10. Jokaisen tulee noudattaa säästäväisyyttä sähkön, veden ja lämmityksen suhteen. Tarpeeton tuhlaaminen voi nostaa vuokria.
 11. Vuokralainen vastaa sekä omasta että lastensa, vieraittensa, alivuokralaistensa ja lemmikkieläintensä mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta asunnossa, yleisissä tiloissa ja pihalla.
 12. Parveikkeilla ei saa valmistaa ruokaa (grillata).
 13. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä muita tai liata rakennuksia tai tonttia. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen lapsille varatulla leikkipaikalla tai sen välittömässa läheisyydessä on kiellettyä.
 14. Liikkuvasta kaupasta annetussa laissa tarkoitettu kulkukauppa on kielletty.
 15. Vieraita esineitä kuten satelliittiantenneja yms. ei saa kiinnittää kiinteistön ulkoseiniin.
 16. Jos kiinteistö vaurioituu, kuten ikkuna menee rikki, vesiputki tai vesihana alkaa vuotaa yms. tulee vuokralisen viipymättä ilmoittaa asiasta talonmiehelle tai isännöitsijälle.
 17. Käytettäessä suihkua tai saunaa tulee jokaisen huolehtia siitä, että ilmanvaihto toimii.
 18. Kukkapenkkejä ei saa perustaa 1,5 metriä lähemmäksi kiinteistön julkisivua, eivätkä ne saa haitata ulkoalueiden hoitoa.
 19. Pihojen siisteys edellyttää, että autot, polkupyörät, potkukelkat yms. pidetään aina niillä varatuilla paikoilla ja että, keittiö- ja muut jätteet lajitellaan Ekoroskin määräysten mukaan ja viedään kiinnisidotuissa pusseissa oikeaan jäteastiaan. Nurmikkoa ja istutuksia varotaan vahingoittamasta.
 20. Rappukäytävissä tulee huomoida:
 • että huoneistoa ei saa tuulettaa rappukäytävään ja että ovet pidetään suljettuina
 • että vaateita ei saa piiskata tai harjata rapussa ja että lemmieläimiä ei saa harjata rapussa
 • että lastenvaunuja ja muita varusteita säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.