Viat ja vauriot

Vuokra-asunnossa voi ilmetä erilaisia vikoja esim. jääkaappi voi jäätyä tai lämmetä liikaa, uuni ei paista, ikkunoita ei voi sulkea kunnolla jne. Vuokralaisen tulee heti ilmoittaa isännöitsijälle tai talonmiehelle huomaamistaan vioista tai vaurioista. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa laiminlyönnin aihettamista vahingoista.

Vuokralaisen tulee huolehtia hyvin asunnostaan. Vuokralainen ei vastaa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta, mutta kylläkin vahingosta, joka on tahallaan aiheutettu tai johtuu laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta (esim. juokseva vesi, joka aiheuttaa tulvimista tai vuotava wc-istuin).

Vuokralaisen tulee ilman viivyttelyä, sopivana ajankohtana, sallia isännöitsijän tai talonmiehen tulla huoneistoon tarkastamaan huoneiston kunto ja hoito. Kiireellisissä tapauksissa (vesivahinko jne.) on vuokranantajalla oikeus mennä vuokrahuoneistoon ilman vuokralaisen lupaa. Vuokranantajalla on myös oikeus esitellä huoneistoa sovittuna aikana kun huoneistoa ollaan vuokraamassa uudelle vuokralaiselle.