Vuokrademokratia

Vuokrademokratia on sinun oikeutesi, jolla saat äänesi kuulumaan yhtiössä.

Kaikissa valtion rahoittamissa vuokrataloissa tulee lain mukaan olla tietty yhteishallinto. Uudenkaarlepyyn Asuntojen järjestely perustuu asukaskokouksiin, vuokraneuvostoon ja vuokralaisten edustajiin yhtiön hallituksessa.

Kaikki asukkaat kutsutaan asukaskokouksiin alueittain kerran vuodessa, tavallisesti syksyisin. Asukaskokouksissa keskustellaan vuokrien ja maksujen suuruudesta, seuraavan vuoden talousarviosta ja muista vuokrataloja koskevista asioista. Kokouksessa valitaan edustajat vuokraneuvostoon ja ehdotetaan vuokralaisten edustajia yhtiön hallituksen.

Vuokraneuvosto on vuokralaisten yhteistyöelin, joka koostuu kustakin vuokratalosta valitusta yhdestä jäsenestä. Jäsenet edustavat muita asuintalonsa vuokralaisia vuokraneuvostossa. Asukaskokouksissa valitaan edustajat vuokraneuvostoon, joka kokoontuu tavallisesti kerran syksyllä. Vuokraneuvosto puolestaan valitsee kaksi vuokralaisten edustajaa ja kaksi varajäsentä Uudenkaarlepyyn Asuntojen hallitukseen.