15.06.2022

Vatten- och avloppspriserna justeras under hösten

Nykarleby kraftverk kommer att justera sina vatten- och avloppspriser under hösten (inte per 1.7.2022 som tidigare meddelats). Mätaravläsningen i lägenheterna kommer att följa Nykarleby kraftverks tidtabell, vilket betyder att mätarna inte avläses 30.6.2022 som tidigare meddelats.
Observera att detta gäller enbart de hyresgäster som har lägenhetsvisa vattenmätare. De hyresgäster som betalar vattenavgift/månad/person berörs inte.


Gå till "Nyheter"