Nyheter

  • Kontoret är stängt 22.2-1.3.2020
    (14.02.2020) Nykarleby bostäders kontor är stängt 22.2-1.3.2020Vänligen kontakta gårdskarlen Rune Linqvist tel. 0400-56 3294.Förfrågningar om lägenheter under denna tid kan göras till gårdskarlen.Uppsägningar av lägenheter kan meddelas per e-post till nykarleby.bostader@nykarleby.fi.Vi kontaktar er vecka 10.Uppsägningar kan även meddelas till Nykarleby stads info i stadshusets första våning på Topeliusesplanaden 7. Läs mera