Nyheter

  • Kontoret är stängt 27.6-26.7.2020
    (23.06.2020) Nykarleby bostäders kontor är stängt 27.6-26.7.2020. Läs mera
  • Husens bastun öppnar igen från 1.6.2020
    (20.05.2020) Husets bastu öppnar igen från 1.6.2020. I praktiken kan första bastubadet ske 5.6.2020, eftersom fredag är bastudag.Den som önskar bada bastu antecknar på bastulistan (datum+tid, namn, lägenhetsnummer) såsom tidigare, och man bastar på sin bokade tid (1 timme/bokning).Bastun kostar 2,50€/timme, och faktureras hyresgästerna årligen i november/december.Fortsättningsvis gäller förbud att använda... Läs mera