Hirvlax

Fastigheter
Fågelberget
Adress:
Mårtisvägen 9, 66970 Hirvlax
Hustyp:
Radhus
Antal lägenheter:
6
Standarden
Adress:
Monäsvägen 23, 66970 Hirvlax
Hustyp:
Radhus
Antal lägenheter:
5