Elbilar

Det är förbjudet att ladda elbilen i hyreshusets elnät.

I dagsläget är det inte möjligt för hyresgästerna att ladda sin elbil vid hyrda bilplatser på gården. Parkeringsplatser med el är endast avsedda för motorvärmare. En orsak till detta är att husets elsystem inte har den kapacitet som krävs för elbilsladdning. En annan orsak är rättviseprincipen, d.v.s. bolaget kan inte betala drivmedel för en hyresgästs fordon.
Den som behöver ladda sin elbil får än så länge göra som dem som kör bensin- diesel- eller gasdrivna fordon, d.v.s. åka till en tankstation. I Nykarleby finns en laddningsstation bl.a. på stadens torg.