Fel och skador

Det kan uppstå olika fel i en hyreslägenhet, som isande eller varma kylskåp, ugnar som inte gräddar, fönster som inte går att stänga o.s.v. Hyresgästen ska omedelbart meddela gårdskarlen eller disponenten om upptäckta fel eller skador. En hyresgäst som försummar sin anmälningsskyldighet svarar för den skada som försummelsen vållar.

Hyresgästen ska vårda lägenheten omsorgsfullt. Hyresgästen är inte ansvarig för sedvanligt slitage men däremot för skada som hyresgästen uppsåtligen eller genom försummelse eller vårdslöshet förorsakat lägenheten (t.ex. rinnande kran som leder till översvämning eller wc-stol som läcker).

Hyresgästen skall utan dröjsmål låta disponenten eller gårdskarlen komma in i lägenheten vid en lämplig tid för att övervaka lägenhetens skick och vård. Vid brådskande situationer (vattenläckage etc.) har hyresvärden rätt att gå in i en hyreslägenhet utan hyresgästens tillåtelse. Hyresvärden har också rätt att visa lägenheten vid en överenskommen tidpunkt när lägenheten skall hyras ut på nytt.