Fuktproblem

Fuktproblem kan undvikas om dränering och ventilation fungerar och hyresgästerna är observanta.

Sprickor i badrummens vägg- och golvmattor, liksom i kakel bör alltid rapporteras. Detsamma gäller svarta prickar i kök eller badrum. Läckande kranar och wc-stolar förorsakar snabbt stort svinn och kan också ge upphov till fuktskador. Rapportera genast till gårdskarlen eller disponenten för att begränsa skadans omfattning

Titta också upp i taket så att där inte finns någon våt fläck. Unken lukt i lägenheten kan vara tecken på fuktproblem. Kontakta gårdskarlen eller disponenten om ni misstänker att någonting inte står rätt till.