Hemmets avfallsguide

Varje hus har en speciell plats (avfallsskjul) dit hyresgästen för sitt avfall efter att först har sorterat dem i vita och svarta påsar enligt Ekorosks anvisningar. Texten på de hjulförsedda plastlådorna i avfallsskjulet berättar om vart man ska placera olika slags avfall. Papper och paff t.ex. placeras i skilda lådor eller förs till en mottagningsstation av hyresgästen själv om inte någon lämplig låda finns.

Allt avfall placeras alltid i en påse (max 40 liter) före det placeras i avfallskärlet. Observera att inga sopsäckar får slängas i avfallskärlen.

Skrymmande föremål som möbler, madrasser, järnskrot o.s.v. förs alltid till en mottagningsstation av hyresgästen själv.