Hemmets el-utrustning

El till Nykarleby Bostäders fastigheter levereras av Nykarleby Kraftverk och Jeppo Kraft andelslag inom sina respektive distributionsområden. El ingår aldrig i hyran utan den tillkommer alltid utgående från vad lägenhetens elmätare visar. Gårdskarlen meddelar om in- och utflyttning till Nykarleby kraftverk och Jeppo Kraft andelslag, som i sin tur sköter om avläsning av mätarställning och fakturering.

Spis och kyl/frys ingår alltid i en hyreslägenhet. För att spis/ugn och kyl/frys ska fungera på bästa vis bör de underhållas. Hyresgästen bör putsa spisplattor grundligt efter varje användning, och ugnen ska rengöras ett par gånger om året. Kyl och frys ska urtorkas regelbundet varje år, och vid behov urfrostas. Även spisfläkt eller annan ventilation i köket ska putsas ca 4 gånger per år. Kom då ihåg att rengöra spisfläktens fettavskiljningsfilter (galler).

På Skogsgatan 4 ingår diskmaskin i alla lägenheter, men i alla övriga fastigheter anskaffar hyresgästen själv diskmaskin om sådan önskas. Nykarleby bostäders gårdskarl sköter inkopplingen av diskmaskinen, vilket innebär att hyregästen ska kontakta gårdskarlen då man önskar få diskmaskinen installerad.

Vid inflyttning skall alla fasta lampor, som t.ex ovan diskbänk och i badrum, lysa. I annat fall skaffar Nykarleby Bostäder nya. Under boendetiden är det hyresgästen som skaffar och betalar all lägenhetsbelysning som går sönder.

Elanslutningsdosor får ej ändras. Kopplingen för de armaturer ni använder ska passa befitnliga elanslutningsdosor i lägenheten. 

Elstolpar för motorvärmare finns i allmänhet i tillräcklig mängd på gårdsplanerna eller under biltak. En parkeringsplats på gårdsplanen kostar 7 euro/månad oberoende om man använder motorvärmare/kupévärmare eller inte. Biltaksplatserna är begränsade och betingar också ett högre pris än gårdsplansparkeringarna. Priset varierar från ställe till ställe.