Hemmets säkerhet

Hyresgästen ska teckna en egen hemförsäkring. Nykarleby Bostäder har fastigheterna försäkrade men om hyresgästen är orsak till en vattenskada t.ex. så täcker inte bolagets försäkring skadan i sin helhet. Utan egen hemförsäkring betalar då hyresgästen själv en stor del av skadan.

I varje lägenhet finns en eller flere brandvarnare, som bekostas av Nykarleby Bostäder. Batterierna i dessa brandvarnare byts automatiskt av gårdskarlen varje år. Blir det något fel på brandvarnaren så att den börjar ljudgöra utan anledning bör ni omedelbart ta kontakt med gårdskarlen som åtgärdar den felaktiga apparaten. Ta således inte bort batteriet eller hela varnaren ur taket utan meddela felet omedelbart.

Var rädd om lägenhetsnycklarna så att de inte kommer i fel händer. Tilläggsbeställning av nycklar sker alltid via disponenten. Kontakta kontoret så hjälper vi med detta. Vid utflyttning ska samtliga nycklar som hör till fastigheten återlämnas till fastighetsbolagets representant.  Låsen byts alltid ut om inte samtliga nycklar återlämnas, och hyresgästen står för kostnaden för låsbytet.

Den som önskar kan begära att få ett titthål i dörren och säkerhetskedja. Nykarleby Bostäder står för kostnaden. Meddela till gårdskarlen eller disponenten om du vill få titthål och/eller säkerhetskedja installerad 

I fastigheter med gruppboende, som t.ex. Villa Joupers och Hagaborg, finns ett trygghetslarmsystem som alarmerar direkt till brandkåren.

Husdjur är tillåtna i alla Nykarleby bostäders lägenheter. Husdjur ska alltid hållas kopplade utanför bostaden så att de inte skadar någon annan person eller fastigheterna.