Hyresdemokrati

Hyresdemokratin är din rätt att göra din röst hörd i bolaget.

I statligt belånade hus, såsom Nykarleby bostäders hyresfastigheter ska det enligt lag finnas en viss samförvaltning. Nykarleby Bostäder har ett välfungerande system som baserar sig på boendestämmor, hyresråd samt hyresgästrepresentanter i bolagets styrelse. 

Alla hyresgäster kallas till boendestämmor områdesvis en gång per år, vanligtvis under hösten. På boendestämmorna diskuteras bland annat storleken på hyror och avgifter, följande års budget, underhållsåtgärder och andra frågor som berör hyreshusen. Under boendestämmorna väljs medlemmar till hyresrådet samt föreslås hyresgästrepresentanter till bolagets styrelse.

Hyresrådet är hyresgästernas samarbetsorgan och består av en förtroendevald från vart och ett hyreshus. Medlemmarna i hyresrådet företräder övriga hyresgäster i det hus den enskilda rådsmedlemmarna representerar. Boendestämmorna väljer medlemmar i hyresrådet, som vanligtvis sammanträder 1 gång per år på hösten. Hyresrådet väljer i sin tur bland hyresgästerna två representanter, samt två suppleanter, till Nykarleby bostäders styrelse.