Hyreslagen

Här finns länk till Lag om hyra av bostadslägenhet, som alla våra hyresavtal utgår från.

Nykarleby Bostäder tillämpar arava-lagstiftningen på alla hyresfastigheter när det gäller bestämmandet av hyrans storlek och dess höjningar. Mer info om hyrans storlek i arava-hus finns i Lag om hyra av bostadslägenhet.