Inflyttning

VÄLKOMMEN TILL NYKARLEBY BOSTÄDER!

- Nycklarna (3 st.) fås vid inflyttning av gårdskarlen, ring och kom överens om tidpunkt med honom. Samtidigt görs en konditionsgranskning av lägenheten.

- Lägenheten har egen elmätare. I samband med inflyttningen meddelar vi till elverket att ni flyttat in, och på så sätt får ni elräkningen direkt hem.

- Gör adressändring i god tid för att säkerställa att er post når er.

- Hyresgästen ska ha hemförsäkring för den bostad som hyrs.

- Förfallodag för hyrorna är normalt 5:e varje månad. Hyresgiron postas till hyresgästerna i juni och december för 6 månader framåt.

GARANTIAVGIFT

En garantiavgift motsvarande en månads hyra uppbärs av ny hyresgäst som säkerhet. Avgiften ska betalas före inflyttning. Lämnas avgiften obetald kan bolaget omedelbart häva hyresavtalet. Nycklarna fås efter att garantiavgiften är inbetald. Ränta betalas ej på avgiften. Garantiavgiften återbetalas senast en månad efter hyresavtalets utgång under förutsättning att bolaget inte har orsak att kräva att garantiavgiften används till att täcka de ersättningskrav som bolaget kan ha på hyresgästen (ex. obetald hyra eller städavgift). (Styrelsens beslut 2.12.2014)

UTELÅSTA HYRESGÄSTER

I de fall hyresgästen har låst ut sig har gårdskarlen eller annan representant för fastighetsbolaget rätt att debitera hyresgästen för upplåsning av lägenhetsdörr 50€/gång vardagar kl. 16-07, 50€/gång på lördagar, samt 75€/gång på sön- och helgdagar. Kontakta gårdsdejouren för öppning av dörren.

RÖKNING FÖRBJUDEN

Rökförbud gäller inomhus i samtliga fastigheter. Den som bryter mot rökförbudet debiteras verkliga renoveringskostnader för de skador som rökningen givit upphov till. Därtill hävs hyresavtalet om rökningen inte omedelbart upphör.