Intyg

Vi ställer gärna upp med ett utdrag ur gårdsboken, som behövs för ansökan om bostadsbidrag. Kopia av hyresavtalet eller annat intyg över ert boende kan ni alltid fråga efter hos oss på kontoret.