TV och dator

Varje fastighet är utrustad med kabel-TV och dataförbindelse. Årsavgiften för kabel-TV ingår i hyran, medan avgiften för eventuell dataförbindelse till lägenheten betalar hyresgästen själv.

Kabel-TV utsändningarna kommer i centrum från Nukarleby centralantennandelslag (NCA) och på landsbygden från JNT. För JNT:s utsändningar krävs programkort liksom för betalkanalerna. Kontakta JNT för mer info. Korten kan hämtas från JNT eller från Nykarleby Elaffär.

För internetuppkoppling via fastighetens datanät ska hyresgästen kontakta JNT eller NCA för uppgörande av avtal.