Utflyttning

ATT KOMMA IHÅG VID UTFLYTTNING

Vid uppsägning av lägenheten gäller 1 kalendermånads uppsägningstid räknat från sista dagen i månaden, under vilken uppsägningen skett.

Flyttningsdag från lägenheten är den dag hyresavtalet upphör, och lägenheten ska då i sin helhet överlämnas tömd och städad till hyresvärdens förfogande.

Gör adressändring för att säkerställa att posten når nya adressen.

För att göra det så smidigt som möjligt för er meddelar vi elverket om er flytt, och ni får då slutfaktura från elverket.

STÄDNING

Lägenheten ska städas enligt de anvisningar som fås från Nykarleby bostäder, och som även finns på vår hemsida under fliken "Flyttstädning". Kontakta gårdskarlen för kontroll av städningen. Nycklarna återlämnas till gårdskarlen samtidigt som städningen och lägenheten kontrolleras, vilket ska ske före kl. 15:30 på utflyttningsdagen. Samtidigt avläser gårdskarlen lägenhetens vattenmätare om sådan finns.

ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

Vid utflyttning ska alltid samtliga nycklar som hör till fastigheten återlämnas till fastighetsbolagets representant (gårdskarlen). Den som inte återlämnar sina nycklar (inkl. nycklar till motorvärmarstolpe) debiteras en avgift motsvarande verkliga kostnader för byte av lås, samt för nya nycklar.

GARANTIAVGIFT

En garantiavgift motsvarande en månads hyra uppbärs av ny hyresgäst som säkerhet. Garantiavgiften återbetalas senast en månad efter hyresavtalets utgång under förutsättning att bolaget inte har orsak att kräva att garantiavgiften används till att täcka de ersättningskrav som bolaget kan ha på hyresgästen (ex. obetald hyra, vattenavgift, städavgift, ersättning för skador och åverkan). 

Obs! Vid utflyttning, meddela oss ert kontonummer för återbetalning av avgiften.

RÖKNING FÖRBJUDEN

Rökförbud gäller inomhus i samtliga fastigheter. Den som bryter mot rökförbudet debiteras verkliga renoveringskostnader för de skador som rökningen givit upphov till. Därtill hävs hyresavtalet om rökningen inte omedelbart upphör.