Yhtiön esittely

Fastighets Ab Nykarleby Bostäder - Kiinteistö Oy Uudenkaarlepyyn Asunnot

Kiinteistö Oy Uudenkaarlepyyn Asunnot perustettiin vuonna 1995 ja sen omistaa Uudenkaarlepyyn kaupunki, 97% ja KWH-konserni, 3%. Yhtiö omistaa 29 kiinteistöä, joissa on yhteensä 308 vuokrahuoneistoa. Kiinteistöt sijaitsevat Uudenkaarlepyyn keskustassa, Jepualla, Pensalassa, Munsalassa, Hirvlaxissa, Kovjoella ja Sokaluodossa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Kiinteistö Oy Uudenkaarlepyyn Asuntojen tarkoituksena on omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä, rakennuksia, asuntoja, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä asumisoikeuksia Uudessakaarlepyyssä sekä vuokrata näitä asumiskäyttöön ja muuhun sopivaan tarkoitukseen. Yhtiön osakepääoma on 547 400 euroa.

Uudenkaarlepyyn Asunnot on yleishyödyllinen yhtiö, mikä tarkoittaa sitä, että sen omistaa pääasiassa kunta ja se täyttää valtion rahoitusvaatimukset. Yhtiön ei tule tuottaa voittoa. Tämä tarkoittaa, että vuokrat määräytyvät ja peritään toiminnan omakustannusperiaatteella. Kustannusten tasaamista vuokrakiinteistöjen välillä tarvitaan tasoittamaan vuokria.

Asuntojen vuokraus on suunnattu pääasiassa yksityishenkilöille yleishyödyllisistä yhtiöitä annetun lain mukaan. Poikkeuksena Hirvlaxin päiväkoti vuokraa vastikään remointoituja tiloja Hirvlaxissa, rivitalo Standardenissa ja Pohjanmaan hyvinvointialue vuokraa Villa Joupersin sekä Hagaborg 2-3. Lisäksi on joitakin pienempiä poikkeuksia. Kiinteistöjä ja huoneistoja remontoidaan vuosittan n. 350 000 eurolla. Viimeisten 15 vuoden aikana olemme rakennuttaneet myös useita uusia taloja.

Yhtiön omistajina Uudenkaarlepyyn kaupunki ja KWH-konserni valitsevat yhtiölle päätöksentekijät yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen. Yhtiössä sovelletaan asukasdemokratiaa, joka tarkoittaa sitä, että organisaatioon kuuluvat asukastoimielimet, jotka koostuvat asukaskokouksista, vuokraneuvostosta ja vuokralaisten edustajista yhtiön hallituksessa.

Uudenkaarlepyyn Asuntoja johtaa hallitus, joka koostuu 7 jäsenestä (joista 2 on vuokralaisten edustajia) ja yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön toimintaa valvoo tilintarkastajat. Hallitus koostuu varsinaisista jäsenistä Marléne Lindgren (puheenjohtaja), Peter Sjöblom (varapuheenjohtaja), Göran Holm, Lena Sjöskog, Frej Strang, Yvonne Emet och Maria Karvonen sekä varajäsenistä Anna Kengo, Rune Sjöholm, Marianne Sandqvist ja Sonja Sironen.

Työntekijöitä, toimitusjohtajan lisäksi, on kiinteistösihteeri ja kirvesmies. Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut ja muut palvelut ostetaan yksityisiltä yrityksiltä.