Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från nästa månads första dag under den månad som uppsägningen görs. Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.

Kontakta eller besök vårt kontor, så sänder vi er en färdigt ifylld uppsägningsblankett, eller fyll själv i nedanstående elektroniska blankett. Då ni sänt in den elektroniska blanketten får ni ett e-postmeddelande från VismaSign. Via det kan ni signera er uppsägning.ett par säger upp sitt hyresavtal ska uppsägningen alltid undertecknas av båda parter för att den ska vara giltig. 

Uppsägningen är giltig först då alla parter (både hyresgäster och hyresvärd) undertecknat uppsägningen.

Kom i håg att fylla i kontonummer för återbetalning av garantiavgift!

En tömd lägenhet ska alltid städas ordentligt enligt Nykarleby bostäders städanvisning. Efter slutförd städning ska hyresgästen ta kontakt med gårdskarlen, som tillsammans med hyresgästen granskar lägenheten vid tidpunkt ni kommit överens om, dock senast kl. 15:30 på utflyttningsdagen. Gårdskarlen tar också emot nycklarna och avläser ev. vattenmätare.

Den som vill kan lämna lägenheten ostädad och faktureras då av Nykarleby bostäder för detta. Meddela två veckor före utflyttningsdatum om ni önskar beställa städning.

Då lägenhetens städning är godkänd, inget konstaterats vara sönder (d.v.s ingen skadegörelse), samt alla hyror och avgifter är betalda, utbetalas erlagd garantiavgift till på uppsägningsblanketten uppgivet konto.

HYRESGÄST/HYRESGÄSTER
HYRESAVTAL, SOM SÄGS UPP, ÄR SKRIFTLIGEN UPPGJORT OCH GÄLLER EN BOSTAD
HYRESOBJEKT
UPPSÄGNING
UNDERSKRIFT