Uppsägning av hyresavtal

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen.Uppsägningstiden är en hel kalendermånad och räknas från nästa månads första dag under den månad som uppsägningen görs.

Kontakta vårt kontor, så sänder vi er en färdigt ifylld uppsägningsblankett,  eller fyll själv i nedanstående blankett och sänd den eller lämna in den till Nykarleby Bostäders kontor, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby. Uppsägningen kan även göras genom att besöka vårt kontor.

Par ska alltid båda underteckna blanketten. Kom i håg att fylla i kontonummer för återbetalning av garantiavgift!

En tömd lägenhet ska alltid städas ordentligt enligt Nykarleby bostäders städanvisning (vid minusgrader behöver inte fönstren tvättas utvändigt). Efter slutförd städning ska hyresgästen ta kontakt med gårdskarlen, som tillsammans med hyresgästen granskar lägenheten vid tidpunkt ni kommit överens om, dock senast kl. 15:30 på utflyttningsdagen. Han tar också emot nycklarna och avläser ev. vattenmätare.

Den som vill kan lämna lägenheten ostädad och faktureras då av Nykarleby bostäder för detta. Meddela två veckor före utflyttningsdatum om ni önskar beställa städning.

Då lägenhetens städning är godkänd, inget konstaterats vara sönder, samt alla hyror och avgifter är betalda, utbetalas erlagd garantiavgift till på uppsägningsblanketten uppgivet konto.