Nyheter

  • Vatten- och avloppspriserna justeras under hösten
    (15.06.2022) Nykarleby kraftverk kommer att justera sina vatten- och avloppspriser under hösten (inte per 1.7.2022 som tidigare meddelats). Mätaravläsningen i lägenheterna kommer att följa Nykarleby kraftverks tidtabell, vilket betyder att mätarna inte avläses 30.6.2022 som tidigare meddelats.Observera att detta gäller enbart de hyresgäster som har lägenhetsvisa vattenmätare. Läs mera
  • Kontoret är stängt 24.6-3.7.2022 och 13-31.7.2022
    (10.06.2022) Nykarleby bostäders kontor är stängt 24.6-3.7.2022 och 13-31.7.2022. Läs mera