INBJUDAN TILL BOENDESTÄMMA

26.9.2023

Samtliga hyresgäster i Nykarleby bostäders fastigheter välkomnas till boendestämma i Jepoträffis, Åkervägen 4, 66850 Jeppo, tisdagen den 10.10.2023 kl. 16.00.

Förhandsanmälan om deltagande görs via e-postmeddelande till nykarleby.bostader@nykarleby.fi, eller via sms till 050 3243 195 (det är även möjligt att ringa till 06 7856 100 eller 06 7856 139) senast 6.10.2023 kl. 14:00.

Vi diskuterar trivsel och ordning i husen, parkering, budget och hyror för år 2024 samt andra för hyresgästerna angelägna ärenden. På mötet väljs samtidigt för varje hyreshus en representant i hyresrådet. Hyresrådet väljer i sin tur de personer som ska representera hyresgästerna i bolagets styrelse.

Varmt välkomna!Gå till "Nyheter"